Project Sales Engineer

HVAC, Hồ Chí Minh

Mô t công vic

 • Tìm kiếm khách hàng mi, tăng doanh thu đảm bo hoàn thành các mc tiêu đặt ra.
 • Xây dng và thiết lp mi quan h vi khách hàng để thc hin các hot động bán hàng.
 • Tư vn cho khách hàng v sn phm, k thut và h tr quá trình trước, trong và sau bán hàng.
 • Lp báo giá d toán cho khách hàng.
 • Thc hin các công vic khác theo s phân công ca Trưởng b phn.

 

Yêu cu công việc

 • Tt nghip Đại hc chuyên ngành nhit lnh.
 • Ít nht 1 năm kinh nghim v trí tương đương trong mng nhit lnh.
 • Tiếng anh giao tiếp tt.
 • Năng động, có đam mê và t cht kinh doanh.
 • Kh năng thuyết phc và giao tiếp tt.
 • Thành tho tin hc văn phòng.

 

Thông tin khác

 • Lương                                    : cạnh tranh
 • CV gửi về địa chỉ email     : tuyendung@inms.vn