Đào tạo trực tuyến ilearning

iLearning là xu thế mới đáp ứng nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp một cách linh hoạt (sử dụng như một App trên Smart phone, tablet), không phụ thuộc vào không gian, thời gian và được kiểm soát chặt chẽ nhằm đáp ứng nhu cầu Quản trị ngân sách đầu tư cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

INMS cung cấp cho doanh nghiệp một nền tảng đa dạng đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau về các khóa học (Video, trắc nhiệm, cấp giấy chứng nhận…). INMS còn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nội dung và kịch bản đáp ứng sự tương tác giữa huấn luyện viên và người học mang lại hiệu quả cao

Những khóa học thông dụng nên áp dụng nền tảng ilearning:

 • Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới (Induction/ Orientation).
 • Đào tạo an toàn lao động, các yêu cầu tuân thủ (Compliance/ Regulation/ Policy).
 • Đào tạo các kỹ năng bán hàng cơ bản.
 • Hướng dẫn các quy trinh nội bộ (Quy trinh thanh toán/ Quy trinh kế toán nội bộ/ 5s).
 • Đào tạo về sản phẩm, SKU, bộ thương hiệu, các chương trinh khuyến mãi, thông điệp.
 • Các khóa học khác theo đặt hàng của doanh nghiệp (Lập kế hoạch/ Báo cáo/ Sử dụng các phần mềm nội bộ).

INMS cam kết giúp doanh nghiệp giảm 30% - 50% chi phí đào tạo trên nền tảng ưu việt sau:

 • Đào tạo mọi lúc mọi nơi.
 • Linh động.
 • Tiết kiệm chi phí.
 • Đánh giá và kiểm soát.
 • Nội dung có tính hệ thống.
 • Đa dạng.
 • Triển khai khóa học trong thời gian ngắn.
 • Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học một cách tự động.

 

123