Giáo dục trực tuyến – ngành công nghiệp tỷ đô của thế giới

E-learning (giáo dục trực tuyến) đang được hàng triệu người lựa chọn. Trong đó, Việt Nam và Malaysia là hai quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.

Giáo dục trực tuyến - ngành công nghiệp tỷ đô của thế giới