Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp

Nhân sự là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với sự sống còn của một doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Giữa rất nhiều “cái muốn”, “cái cần thiết”, “cái cấp bách” thì đâu là “cái” mà doanh nghiệp thật sự cần nhất? Thấu hiểu điều này, chúng tôi luôn không ngừng nổ lực giúp các nhà Lãnh đạo doanh nghiệp “lắng nghe” chính bản thân để hiểu và đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp Việt cần nhất để vững bước tiến khi đất nước gia nhập TPP và nhiều hiệp định kinh tế khác.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện cùng với đội ngũ các chuyên gia có kỹ năng sâu rộng trong các lĩnh vực, ngành nghề đáp ứng yêu cầu Khách hàng tại từng giai đoạn của thị trường.

Sản phẩm dịch vụ tư vấn chính

Tư vấn định hướng chiến lược, sứ mạng, tầm nhìn
 Triển khai các chiến lược dài hạn, ngắn hạn.
 •  Đánh giá KPIs.
 •  Văn hóa tổ chức, đánh giá chỉ số EES.
 •  Xây dựng văn hóa, giá trị của tổ chức.
Tư vấn thực thi chiến lược và quản lý nguồn nhân lực
 •  Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực.
 •  Chính sách lương thưởng, phúc lợi.
 •  Thiết kế các chính sách và quy trình nội bộ.
Tư vấn cơ chế triển khai hiệu quả
 •  Đánh giá năng lực cá nhân, đội nhóm.
 •  Đánh giá thành tích hàng năm.
 •  Xây dựng lực lượng thăng tiến, bổ nhiệm, kế thừa.
Tư vấn xây dựng hệ thống phát triển năng lực và kỹ năng
 •  Năng lực quản lý đội nhóm hiệu quả.
 •  Các kỹ năng làm việc cá nhân.
 •  Hệ thống huấn luyện, đào tạo.